Nowy
katalog
produktów

Pobierz

Zniżki PFRON

KTO PŁACI DO PFRON?

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Przekazywana do PFRON kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Jak uniknąć (obniżyć) obowiązkowe wpłaty na PFRON

Uzyskując wymagany 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub otrzymując zniżki na wpłaty PFRON od firm posiadających takie uprawnienia

Korzyści dla firmy współpracujących z firmami wystawiającymi zniżki na wpłaty do PFRON

Kooperacja z nami skutkuje obniżeniem obowiązkowych wpłat na PFRON. W wielu przypadkach comiesięczne wpłaty do PFRON stanowią spore obciążenie finansowe dla firm (wpłaty na PFRON nie stanowią kosztu uzyskania przychodów). Przykładowo firma, która zatrudnia ok. 100 osób w pełnym wymiarze czasu pracy płaci do PFRON składki miesięczne w wysokości ok. 7500 zł. Im więcej firma zatrudnia pracowników, tym większe są wpłaty do PFRON.
Zakup produktów od firmy Silplast ZPCHr Sp. z o.o. i otrzymanie zniżek, skutkuje obniżeniem ich ceny nawet o 15%.

Na czym polega odliczenie otrzymanej zniżki na PFRON – przykład

Firma X zatrudnia więcej niż 25 pracowników i obowiązkowo co miesiąc wpłaca kwotę około 40 000 zł na PFRON.
 
  1. Firma X zakupiła w jednym miesiącu produkty od firmy Silplast ZPCHr Sp. z o.o. na wartość 10 000,00 zł.
  2. Firma X zapłaciła terminowo ww. fakturę (wymóg ustawowy do udzielenia zniżki).
  3. Firma Silplast ZPCHr Sp. o. o. wystawiła firmie X zniżkę na wpłatę do PFRON, wyliczoną w następujący sposób:
    • a) Kwota faktur wystawionych na firmę X 10 000,00 zł.
    • b) Wartość zniżki od ww. fv (20% – aktualna procent zniżek firmy Silplast) 2 000,00 zł.
  4. Firma X pomniejsza wpłatę na PFRON o kwotę 2 000,00 zł.
Nowy
katalog
produktów
Pobierz katalog
Pobierz katalog
Formularz zapytań